Zmiana siedziby kancelarii we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13.02.2012r. zmianie ulega adres wrocławskiej siedziby kancelarii, która od tej daty mieścić się będzie przy ulicy Grabiszyńskiej 61-65, 53-503 Wrocław. Adres filii położonej w Legnicy przy pl. Słowiańskim 1 pok. 2 pozostaje bez zmian. Adresem do doręczeń jest adres wrocławskiej siedziby kancelarii (53-503 Wrocław, ul. Grabiszyńska 61-65).