Prawo cywilne i rodzinne

Zajmujemy się problematyką prawa cywilnego oraz prowadzeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego (w szczególności dotyczących instytucji zasiedzenia, służebności – w tym służebności przesyłu, problematyki sporów między współwłaścicielami i współposiadaczami) oraz z dziedziny prawa zobowiązań.
Ponadto świadczymy pomoc prawną w dziedzinie postępowań spadkowych.