Pomoc prawna

Specjalizujemy się w różnych dziedzinach prawa oraz współpracujemy z wieloma ekspertami, również pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii.
W szczególności zajmujemy się zagadnieniami z zakresu:

 • prawa karnego
 • prawo cywilnego i rodzinnego m.in.:
  • prawo rzeczowe – ochrona własności, posiadania, służebności
  • prawo zobowiązań
  • rozwody i stosunki między małżonkami
  • prawo gospodarcze
 • prawa upadłościowego i naprawczego
 • prawo pracy
 • prawa i postępowania administracyjnego m.in.
  • prawo łowieckie
  • ochrona zwierząt
  • ochrona zabytków
 • prawa spółek handlowych