Szkolenia

Organizujemy szkolenia dla pracowników zatrudnionych w strukturach jednostek samorządu terytorialnego oraz dla instytucji edukacyjnych i przedsiębiorców prywatnych. Szkolenia dotyczą w szczególności najnowszych zmian w dziedzinie prawa cywilnego i administracyjnego, ale także innych dziedzin prawa, m.in.:

  • istotnych dla posiadaczy nieruchomości rolnych zmian kodeksu cywilnego polegających na wprowadzeniu służebności przesyłu;
  • przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych;
  • przepisów karnych z ustawy – kodeks karny, kodeks karny skarbowy oraz z innych ustaw;
  • prawa europejskiego, w tym pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych;
  • zagadnień związanych z umową o roboty budowlane;
  • właściwej wykładni przepisów dotyczących umowy sprzedaży i umowy o dzieło;
  • problematyki interpretacji przepisów ustaw: Prawo łowieckie i Prawo o Ochronie Zwierząt.