Michał Kapelski

Adwokat

Michał Kapelski ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską pisał na temat przesłanek dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu. Promotorem pracy był prof. dr hab. Janusz Trzciński. Praktykę adwokacką rozpoczął po ukończeniu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego. Specjalizuje się w prawie karnym i międzynarodowym (m.in. sporządza skargi do Trybunału Strasbourskiego).