Ceny

Poponujemy dwa rodzaje rozliczeń pieniężnych:

  • wynagrodzenie zryczałtowane – określone z góry, przy zleceniu sprawy
  • stawka godzinowa – wynagrodzenie uzależnione jest od nakładu wykonanej pracy. System ten stosujemy głównie przy stałej obsłudze prawnej, przy przekroczeniu ryczałtu przyjętego w danym okresie rozliczeniowym.

Możliwe jest uzgodnienie systemu mieszanego (jednorazowe wynagrodzenie oraz wynagrodzenie okresowe, uzależnione od pracy wykonanej w czasie prowadzenia sprawy), a także zastosowanie tzw. success fee.