Prawo łowieckie

Kancelaria prowadzi sprawy związane z problematyką łowiecką. Adwokaci Agnieszka Lachowicz i Michał Kapelski – członkowie Polskiego Związku Łowieckiego – reprezentują Koła łowieckie oraz myśliwych w sporach wynikających ze sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków określonych przez Statut PZŁ.

W szczególności dotyczy to postępowań odwoławczych (na etapie PZŁ oraz przed sądami powszechnymi) od uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu członków kół lub PZŁ.