Prawo administracyjne

Zajmujemy się sprawami o charakterze administracyjnym. Występowanie przez organami administracji publicznej często wymaga profesjonalnego przygotowania i umiejętności prowadzenia merytorycznej (popartej odpowiednimi przepisami prawa) dyskusji.
W szczególności, prowadziliśmy sprawy, które wymagały wiedzy z zakresu prawa łowieckiego oraz znajomości prawa o ochronie zwierząt, czy też przepisów o ochronie zabytków.