Prawo karne

Podejmujemy się obrony osób oskarżonych (podejrzanych) o przestępstwa karne, karne skarbowe, o wykroczenia i z ustaw szczególnych, reprezentujemy osoby i instytucje pokrzywdzone w wyniku przestępstwa, a także dochodzimy w ich imieniu odszkodowań w toku postępowania karnego.

Wielokrotnie występowaliśmy (i nadal występujemy) jako obrońcy osób przebywających za granicą, wobec których prowadzone jest na terenie Polski postępowanie przygotowawcze lub sądowe oraz stosowane są procedury ENA (Europejskiego Nakazu Aresztowania) lub ekstradycji.